วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

     วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการ "แกนนำวัยใส ใส่ใจโรคติดต่อ" ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยายดา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากพบว่า ในระยะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น การให้ความรู้และแนวทางในการป้องกันให้กับนักเรียนในชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูและป้องกันการเป็นไข้เลือดออกในครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)