วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

         วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้จัดทำพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีหนองจอก 

         เวลา 13.00 น.จัดงานวันแห่งความภาคภูมิใจ เพื่ออำลาสถาบันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา

         ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)