วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)