วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

วันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่งคง"  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ  และให้เห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของชาติสืบไป

 

ทางโรงเรียนบ้านหนองจอก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของขวัญให้กับเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)