วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

                     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองได้มามอบทุนการศึกษา ในโครงการให้บริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคอก จำนวน 50 ทุนๆละ 1,000 บาท  นำโดย นางพรรณทิภา สีขาว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะ โดยมีนายประพาส  เล็กโล่ง และนายเสน่ห์  สีขาว กรรมการฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)