วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

     วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดยายดา ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านเนินเสาธง จำนวน 85 คน มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องมือการทำนาแบบดั้งเดิม และพิพิธภัณฑ์วัดยายดา เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดยายดาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)