วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

คำขวัญวันเด็ก 2560

 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง 

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยมี นายจำเหลาะ  สวัสดิ์ล้น  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้อ่านสารของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

                 การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทของตนและเตรียมพร้อมเป็นกำลังของชาติในอนาคต ที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป 

                ในการนี้โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงมีความปิติยินดียิ่งที่คณะผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่างๆได้มอบน้ำใจที่งดงามให้กับเด็กๆ อาทิเช่น อาหารต่างๆ ของเล่น โทรทัศน์จากคณะศิษย์เก่า  โรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)