วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

     วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดยายดาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน "WATYAIDA GAMES 2016" ขึ้นโดยกิจกรรมเริ่มด้วยการเดินพาเหรดของนักกีฬา 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และ สีม่วง การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ชักเย่อ และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีในหมู่คณะ ของนักเรียน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)