วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 

     วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดยายดา ได้จัดกิจกรรม "การนวดข้าวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการ "การสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิมโรงเรียนวัดยายดา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ ของพ่อ อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

     กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งจากการรวมมือกันทุกฝ่าย ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น และนักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้และร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานประเพณีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)