วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

      วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนวัดยายดา โดย ผอ.สกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย และความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง บริษัทเอกชน คณะครู ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดยายดา ได้จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม" โดยดำเนินการเป็นปีที่ 5 

     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสืบสานอาชีพของบรรพบุรุษ

     การดำเนินของกิจกรรมประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยม และข้าวที่ได้จะนำไปดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมแผ่นดิน" ของโรงเรียนวัดยายดา

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)