วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดยายดา โดย ผอ.สกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "โครงการสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม" จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นำโดย นายทัศนัย ทองคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลสำนักท้อน 

     ในการนี้ โรงเรียนวัดยายดาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของโครงการให้กับคณะศึกษาดูงาน นำมาซึ่งความสำเร็จตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)