วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองจอก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ประกอบด้วย

1.การทำความดีด้วยกาย ได้แก่ การทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน และร่วมกันปลูกต้นไม้       

2.การทำความดีด้วยวาจา ได้แก่ การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

3.การทำความดีด้วยใจ ได้แก่ การอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)