วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

     ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดยายดา ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 220 คน ได้ไปทัศนศึกษา ณ Oasis Sea World และ The Sixth Cycle Birthday Anniversary Celebration Aquarium (สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา) จังหวัดจันทบุรี

      วัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกโรงเรียน และเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันต่อไป

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)