วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

             เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านหนองละลอก โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางอนุกูล  มานะวรพงศ์ และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเก็บขยะรอบบริเวณชุมชุนหมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)