วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59  โรงเรียนบ้านหนองละลอก จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมมือกัน ในการต่อต้านยาเสพติด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย  และแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)