วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

           วันนี้(วันที่ ๒๙ กรกฏาคม) โรงเรียนวันหนองกรับได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคุณครูมานพ วรวงษ์ เป็นประธานเปิดงานซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)