วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
206567
วันนี้วันนี้122
เดือนนี้เดือนนี้36670
ทั้งหมดทั้งหมด2065675
54.162.96.103

 

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองกรับ ได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น ภายใต้ชื่องานกีฬา หนองกรับเกมส์58  โดยมีท่านสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี และมีท่านผอ.สรวุฒิ แสวงดิลก ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่นขันกีฬาสี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รักในการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)