วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองกรับได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิด หรือ THINK CAMP  ให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองกรับทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสรวุฒิ   แสวงดิลก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งเป็น 5กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมได้จัดตลอดทั้งวัน

     ในการจัดค่ายฯครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียน ให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ >>>แหม่!!ค่ายฯนี้ได้ทั้งความรู้แถมความสนุกอีกนะเด็กๆ JJJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)