วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

     เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองกรับได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน27คน เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาภายใต้โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเยาวชนนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า พร้อมทั้งศึกษาวิถีการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าหายากและสัตว์ป่านานาชนิดทั้งของไทยและต่างประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)