วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

โรงเรียนวัดเนินพระ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 โรงเรียนวัดเนินพระ จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  สำหรับนักเรียนชั้น ป.1- ป.6
ของปีการศึกษา 2560 ในวันที่  16-23 มิถุนายน 2560  ณ วัดเนินพระ  จุดประสงค์ของการอบรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน  สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)