วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

โรงเรียนวัดเนินพระ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สู่ประตูอาเซียน

ปีการศึกษา 2559

   โรงเรียนวัดเนินพระ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สู่ประตูอาเซียน ปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดเนินพระ
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ  ผอ.กัมพล  แสงพงษ์พิทยา  เป็นผู้เปิดงานในพิธี
ในปีนี้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ได้จัดในช่วงเวลาเช้า และ กิจกรรมอาเซียน  ได้จัดในช่วง
เวลาบ่าย  ภายในกิจกรรมมีการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าไปร่วมสนุก พร้อม
หาความรู้ ซึ่งในปีนี้แต่ละฐานได้เตรียมกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมอย่างมากมาย ทำให้
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน และได้รับสาระความรู้มากมายกันไปอย่าง
ประทับใจ

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)