วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

โรงเรียนวัดเนินพระ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป.ระยอง เขต 1

ดูงานโรงเรียนต้นแบบ  ปีการศึกษา 2559

    โรงเรียนวัดเนินพระ  ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป.ระยอง เขต 1 ดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  2559  นำโดย ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดระยอง   พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสพป.ระยอง เขต 1 เข้าเยี่ยมชมการทำงานด้านคุณธรรม  และจริยธรรม ของโรงเรียนวัดเนินพระ  ซึ่งนำเสนอกิจกรรมเด่น 3 ด้าน คือ 1. ผลงานด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  2. ศึกษาการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  3. การนำเสนอกิจกรรมการแข่งขันทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ  ซึ่งทางโรงเรียนวัดเนินพระ ขอขอบพระคุณคณะดูงานเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติต้อนรับคณะ
ผู้บริหารจาก สพป.ระยอง เขต 1 ในครั้งต่อไป

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)