วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

     สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่-

ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านท่าเสา และ โรงเรียนวัดห้วงหิน โดยนายภูษิต โภคพลากรณ์

นายอภิชัย เก็บไว้ และนางสาวอาภาพร โพธิราช เข้าร่วมศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบศึกษาดูงานตามโครงการดูงานโรงเรียนต้นแบบ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

 
 
 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)