วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

8 ธันวาคม 2560  เวลา 9.30 นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพประยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดกรอกยายชา จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกรอกยายชา อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)