วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

      

        29 พฤศจิกายน 2560 เวลา  13.29 น. นายสุพรรณ หารธุจิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียนสู่การแสดงความสามารถโดยใช้หลักการพัฒนานักเรียนโดยองค์รวม
      โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  สถานที่จัดการแข่งขัน ได้แก่  โรงเรียนวัดตะพงนอก  โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองสนม โรงเรียนวัดบ้านฉาง โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)