วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

     

13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เพื่อการนำเข้าข้อมูลนักเรียน ให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 115 โรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและการย้ายนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยมีนางเทียมจันทร์ สุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)