วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วยปีงบประมาณ 2560 ในรุ่นที่ 2 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาครูผู้ช่วย ในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 239 คน เป็นครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุในปี 2560 แบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2560 จำนวน 131 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 จำนวน 108 คน โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้อำนวยการกลุ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้ช่วย เป็นครูมืออาชีพ สร้างและพัฒนาเยาวชนของจังหวัดระยองต่อไป โดยมีนางเทียมจันทร์ สุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)