วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

 

31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน ลูกจ้าง 2 คน รวมจำนวน 102 คน โดยมีนางสาวขวัญใจ พิมพ์บัว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงการกรอกเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้กับผู้เกษียณฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)