วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

 

30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานเปิดตัวมหกรรม “กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี” ในโครงการ “โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน” ปีงบประมาณ 2560 ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โดยมีการแสดงโชว์นวัตกรรมออกกำหลังกายสำหรับเด็ก จิงโจ้ยืดตัว และจิงโจ้ FUN for FIT จำนวน 600 คน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็กวัยเรียน (อ้วน เตี้ย ผอม สมส่วน) มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพียงพอ นอนหลับพักผ่อน กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ผ่อนคลาย สนุกสนานกับการเล่นที่หลากหลาย นำไปสู่การมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการ และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตสมวัย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี โดยมีนายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร กล่าวรายงาน และนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวนโยบาย Thailand 4.0 นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง กล่าวต้อนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยองร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนายสุพรรณ หารธุจิต รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ในนามผู้แทน เลขาธิการ กพฐ. ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดตัว (Kick off) มหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี” ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)