วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

29 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 14.30 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ พร้อม ด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ที่มาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์เขตสุจริต นำโดยนายสุรินทร์ บัวงาม รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต ๒ และคณะ ณ ห้องประชุมคุรุสภา

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)