วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

26 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำ Application สู่ห้องเรียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสถานศึกษา สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 118 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการพัฒนาครูให้สามารถใช้ ECHO Appication ประกอบการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Communities) พร้อมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากครูผู้มีประสบการณ์จาก Boot Camp ร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)