วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

17 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นำทีม รอง.ผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์ ทุกคน นิเทศติดตามการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมคิดค้นถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และวิธีการในการแก้ปัญหาในการจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนวัดน้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)