วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีโครงการบรรพชาสามเณรทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผอ.กศน.ระยอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษา เข้าร่วมบรรพชาสามเณร ทั้งสิ้นจำนวน 129 รูป วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความเป็นไทยด้วยการนำศาสนาศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่คู่ตามแบบวิถีพุทธ วิถีไทย ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองและพระคุณเจ้าทุกรูป ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชา "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน ณ วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)