วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

9 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนายธีรยล แสงอำนาจเจริญ ผอ.กศน.ระยอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษา เข้าร่วมบรรพชา "ทำดีเพื่อพ่อ" ทั้งสิ้นจำนวน 129 ราย ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยองและพระคุณเจ้าทุกรูป ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่บรรพชาสามเณร"ทำดีเพื่อพ่อ" ในครั้งนี้ ณ วัดเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)