วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็นประธานสนามสอบกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาขาติ รอบระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จากสพป.ระยอง เขต 1,2, สพป.ชลบุรี เขต 1,2,3 สพป.จันทบุรี เขต 1,2, สพป.ตราด รวมทั้งสิ้น จำนวน 732 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากทั่วภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีวิชาการและต่อยอดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก) สพฐ. ร่วมสังเกตุการณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)