วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

2 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง" ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้มีการปลูกจิตสำนึกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมคุรุสภา

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)