วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
219899
วันนี้วันนี้1540
เดือนนี้เดือนนี้30503
ทั้งหมดทั้งหมด2198997
54.158.217.43

 

2 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระยอง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)