วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาภาคบังคับเข้าใจทิศทางในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีงานทำ รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนันสนุนการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกมล ชุ่มเจริญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย,นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัด (มหาชน), นายณรงค์ ซื่อกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ ๔ ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ, นายสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน, นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง, นายณัฐพงษ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย จำกัด, ผู้จัดการบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด, มูลนิธิรักษ์ไทย และนางสาวรสคนธ์ ใจทอง นักจัดรายการวิทยุ ผู้ดำเนินรายการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๓๐ คน, หัวหน้างานวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ คน, ครูแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)