วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชาวคณะ สพป.ระยอง เขต ๑ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามนโยบายของนายลกรัฐมนตรีฯ จากการออกกำลังกายในครั้งนี้ ส่งผลให้บุคลากรทุกคน มีความสนุกสนานร่าเริง รู้รักสามัคคี และมีร่างกายที่แข็งแรง ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ระยอง เขต ๑

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)