วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในสนามสอบวัดผลระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดท่าเรือ และโรงเรียนวัดตะพงนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความตั้งใจ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติ ของทางราชการ

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)