วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณแดง (สายธาร ปิตะเตชะ) เป็นประธานกรรมการการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสิน (ห้องประชุมใหญ่ อาคาร A) อ.เมือง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)