วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง. เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระยอง ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นบูรพาอาจารย์แห่งแผ่นดิน" อีกทั้งยังเป็นวันที่ทุกคนทั่วประเทศได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครู โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง,ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของหน่วยงานทางการศึกษาในทุกสังกัดในจังหวัดระยอง จำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรม ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)