วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดงานประกวดครูดีเด่นโรงเรียนเอดชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู อาจารย์ ตระหนักในวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู อีกทั้งให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนและรูปแบบอื่นที่ทันสมัยทันเกตุการณ์ นุ่งนิรันดร์ เยงธรรม กล่าวต้อนรับ

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)