วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.นิตย์ โรจนรัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย (ชั้น ๔) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)