ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
ชื่ออัลบั้ม : พิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง ประจำปี 2557 (ชุดที่ 3) 
เพิ่มเมื่อ : 26 กันยายน 2557 - 09:48:29 น.
ปรับปรุง : 27 กันยายน 2557 - 12:46:04 น.
ผู้ชม : 1367
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : พิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง ประจำปี 2557 (ชุดที่ 2) 
เพิ่มเมื่อ : 26 กันยายน 2557 - 09:01:43 น.
ปรับปรุง : 27 กันยายน 2557 - 12:45:39 น.
ผู้ชม : 1044
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : พิธีแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้าง ประจำปี 2557 (ชุดที่ 1) 
เพิ่มเมื่อ : 26 กันยายน 2557 - 08:29:43 น.
ปรับปรุง : 27 กันยายน 2557 - 12:45:26 น.
ผู้ชม : 878
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ิพิธีแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2557 (กล้องบ้านดอน) 
เพิ่มเมื่อ : 27 กันยายน 2557 - 11:15:18 น.
ปรับปรุง : 27 กันยายน 2557 - 11:15:18 น.
ผู้ชม : 1150
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมปฏิบัติการ "การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเลต" รุ่นที่ 3 
เพิ่มเมื่อ : 21 กันยายน 2557 - 03:24:46 น.
ปรับปรุง : 21 กันยายน 2557 - 03:24:46 น.
ผู้ชม : 676
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมปฏิบัติการ "การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเลต"สำหรับครูที่สอนชั้น 
เพิ่มเมื่อ : 18 กันยายน 2557 - 06:33:23 น.
ปรับปรุง : 18 กันยายน 2557 - 08:59:50 น.
ผู้ชม : 362
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม"เกษียณ57" 
เพิ่มเมื่อ : 18 กันยายน 2557 - 04:51:54 น.
ปรับปรุง : 18 กันยายน 2557 - 05:59:36 น.
ผู้ชม : 29
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การอบรมปฏิบัติการ "การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเลต"สำหรับครู ม.2 
เพิ่มเมื่อ : 15 กันยายน 2557 - 02:59:50 น.
ปรับปรุง : 15 กันยายน 2557 - 02:59:50 น.
ผู้ชม : 233
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : อบรมเข้ม วิทยากรแกนนำการบูรณาการ การใช้ TABLET เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  
เพิ่มเมื่อ : 12 กันยายน 2557 - 06:57:56 น.
ปรับปรุง : 12 กันยายน 2557 - 06:57:56 น.
ผู้ชม : 94
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนบ้านสำนักทองและโรงเรียนวัดห้วงหิน รับมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 30 ชุด 
เพิ่มเมื่อ : 12 กันยายน 2557 - 02:26:58 น.
ปรับปรุง : 12 กันยายน 2557 - 02:26:58 น.
ผู้ชม : 32
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]