ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21 ของสพป.ระยอง เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 08 ธันวาคม 2557 - 19:52:39 น.
ปรับปรุง : 08 ธันวาคม 2557 - 19:52:39 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21 ของสพป.ระยอง เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 08 ธันวาคม 2557 - 19:33:35 น.
ปรับปรุง : 08 ธันวาคม 2557 - 19:33:35 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 5ธันวามหาราช 
เพิ่มเมื่อ : 05 ธันวาคม 2557 - 12:56:21 น.
ปรับปรุง : 05 ธันวาคม 2557 - 12:57:31 น.
ผู้ชม : 238
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 19:23:00 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 19:23:00 น.
ผู้ชม : 42
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 18:01:19 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 18:01:19 น.
ผู้ชม : 51
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:53:16 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:53:16 น.
ผู้ชม : 39
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประเมินโครงการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่21 
เพิ่มเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2557 - 13:30:21 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:42:56 น.
ผู้ชม : 52
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ปี ๒๕๕๗ 
เพิ่มเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2557 - 13:42:11 น.
ปรับปรุง : 26 พฤศจิกายน 2557 - 09:32:05 น.
ผู้ชม : 139
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : "งานศิลปหัตถกรรมฯสพป.ระยอง เขต 1...17-19 พ.ย.57  
เพิ่มเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2557 - 19:30:33 น.
ปรับปรุง : 18 พฤศจิกายน 2557 - 19:30:33 น.
ผู้ชม : 331
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 
เพิ่มเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 - 12:20:52 น.
ปรับปรุง : 14 พฤศจิกายน 2557 - 12:51:01 น.
ผู้ชม : 21
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]