ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : 15 ก.พ.2558 สพป.ระยอง เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษส์คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาฯ 
เพิ่มเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 - 15:47:17 น.
ปรับปรุง : 17 กุมภาพันธ์ 2558 - 16:26:06 น.
ผู้ชม : 450
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.ระยอง เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาฯ 
เพิ่มเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 09:32:25 น.
ปรับปรุง : 16 กุมภาพันธ์ 2558 - 09:32:25 น.
ผู้ชม : 390
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
เพิ่มเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 - 11:13:31 น.
ปรับปรุง : 12 กุมภาพันธ์ 2558 - 11:15:12 น.
ผู้ชม : 66
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : วันครู - 16 ม.ค. โรงแรมสตาร์ พลาซ่า (มารุต) 
เพิ่มเมื่อ : 19 มกราคม 2558 - 09:28:41 น.
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2558 - 09:28:41 น.
ผู้ชม : 509
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : วันครู อ.ปลวกแดง 
เพิ่มเมื่อ : 19 มกราคม 2558 - 09:22:13 น.
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2558 - 09:22:13 น.
ผู้ชม : 274
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : (ชุด 1)วันครู 2558 ช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 16 มกราคม 2558 - 18:55:21 น.
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2558 - 08:10:37 น.
ผู้ชม : 546
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : (ชุด 2)วันครู 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุ 
เพิ่มเมื่อ : 16 มกราคม 2558 - 21:47:08 น.
ปรับปรุง : 19 มกราคม 2558 - 08:10:06 น.
ผู้ชม : 1419
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21/ร.ร.วัดบ้านดอน 
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 10:26:53 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 10:26:53 น.
ผู้ชม : 82
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21/ร.ร.อัสสัมชันระยอง  
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 09:53:06 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 09:53:06 น.
ผู้ชม : 34
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : งาน"ราตรีสโมสรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ บริเวณสวนศรี 
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 08:53:19 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 08:53:19 น.
ผู้ชม : 57
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]