ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
ชื่ออัลบั้ม : ประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21/ร.ร.วัดบ้านดอน 
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 10:26:53 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 10:26:53 น.
ผู้ชม : 82
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21/ร.ร.อัสสัมชันระยอง  
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 09:53:06 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 09:53:06 น.
ผู้ชม : 34
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : งาน"ราตรีสโมสรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ บริเวณสวนศรี 
เพิ่มเมื่อ : 10 ธันวาคม 2557 - 08:53:19 น.
ปรับปรุง : 10 ธันวาคม 2557 - 08:53:19 น.
ผู้ชม : 56
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21 ของสพป.ระยอง เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 08 ธันวาคม 2557 - 19:52:39 น.
ปรับปรุง : 08 ธันวาคม 2557 - 19:52:39 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูศตวรรษที่21 ของสพป.ระยอง เขต 1 
เพิ่มเมื่อ : 08 ธันวาคม 2557 - 19:33:35 น.
ปรับปรุง : 08 ธันวาคม 2557 - 19:33:35 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส 5ธันวามหาราช 
เพิ่มเมื่อ : 05 ธันวาคม 2557 - 12:56:21 น.
ปรับปรุง : 05 ธันวาคม 2557 - 12:57:31 น.
ผู้ชม : 238
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 19:23:00 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 19:23:00 น.
ผู้ชม : 42
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 18:01:19 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 18:01:19 น.
ผู้ชม : 51
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : กรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  
เพิ่มเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:53:16 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:53:16 น.
ผู้ชม : 39
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประเมินโครงการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่21 
เพิ่มเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2557 - 13:30:21 น.
ปรับปรุง : 28 พฤศจิกายน 2557 - 16:42:56 น.
ผู้ชม : 51
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]