ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
เพิ่มเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2558 - 09:28:55 น.
ปรับปรุง : 30 พฤศจิกายน 2558 - 09:28:55 น.
ผู้ชม : 95
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ประธานพิธีเปิด"ค่ายภาษาอังกฤษ" 
เพิ่มเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558 - 12:00:27 น.
ปรับปรุง : 26 พฤศจิกายน 2558 - 12:00:27 น.
ผู้ชม : 19
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพฐ.ติดตาม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ร.ร.บ้านมาบยางพร อ.ปลวกแดง 
เพิ่มเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558 - 10:53:15 น.
ปรับปรุง : 24 พฤศจิกายน 2558 - 10:53:15 น.
ผู้ชม : 63
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพฐ.ติดตาม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการฯของสพป.รย.1 
เพิ่มเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558 - 10:36:42 น.
ปรับปรุง : 24 พฤศจิกายน 2558 - 10:36:42 น.
ผู้ชม : 54
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...ร.ร.บ้านมาบยางพร.. 
เพิ่มเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2558 - 10:29:12 น.
ปรับปรุง : 19 พฤศจิกายน 2558 - 10:29:12 น.
ผู้ชม : 89
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต ๑ ติดตาม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ร.ร.วัดท่าเรือ... 
เพิ่มเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2558 - 10:18:55 น.
ปรับปรุง : 19 พฤศจิกายน 2558 - 10:18:55 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต ๑ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ๗๓ ราย 
เพิ่มเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2558 - 11:23:46 น.
ปรับปรุง : 16 พฤศจิกายน 2558 - 11:23:46 น.
ผู้ชม : 51
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 (นายธวัชชัย อุยพานิช)จัดประชุมผู้บริหารในสังกัดฯ 
เพิ่มเมื่อ : 29 ตุลาคม 2558 - 15:07:04 น.
ปรับปรุง : 29 ตุลาคม 2558 - 15:07:04 น.
ผู้ชม : 135
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ พร้อมข้าราชการสพป.ระยอง เขต1(บางส่วน)ร่วมเทิดพระเกียรติฯ 
เพิ่มเมื่อ : 27 ตุลาคม 2558 - 11:27:20 น.
ปรับปรุง : 27 ตุลาคม 2558 - 11:27:20 น.
ผู้ชม : 16
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต 1(นายธวัชชัย อุ่ยพานิช)ประชุมคณะกรรมการสอบบรรจุ"ครูผู้ช่วย 
เพิ่มเมื่อ : 14 ตุลาคม 2558 - 09:18:33 น.
ปรับปรุง : 14 ตุลาคม 2558 - 09:18:33 น.
ผู้ชม : 52
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]