ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ.. 
เพิ่มเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:42:09 น.
ปรับปรุง : 20 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:42:09 น.
ผู้ชม : 40
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ร.ร.วัดตะพงนอกชนะเลิศวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศ 
เพิ่มเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18:00:33 น.
ปรับปรุง : 18 กุมภาพันธ์ 2557 - 18:35:14 น.
ผู้ชม : 128
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ให้เกียรติร่วมชมการซ้อมใหญ่วงดนตรี 
เพิ่มเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17:33:43 น.
ปรับปรุง : 17 กุมภาพันธ์ 2557 - 17:42:16 น.
ผู้ชม : 83
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาร.ร.วัดชากกอไผ่ 
เพิ่มเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2557 - 10:22:39 น.
ปรับปรุง : 13 กุมภาพันธ์ 2557 - 10:22:39 น.
ผู้ชม : 48
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : มหกรรมอาชีวศึกษา สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 (ชุดที่ 2) 
เพิ่มเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:13:26 น.
ปรับปรุง : 13 กุมภาพันธ์ 2557 - 09:15:55 น.
ผู้ชม : 374
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี.. 
เพิ่มเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:13:04 น.
ปรับปรุง : 12 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:13:04 น.
ผู้ชม : 50
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่21 
เพิ่มเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:30:30 น.
ปรับปรุง : 11 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:30:30 น.
ผู้ชม : 42
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ (นายธวัชชัย อุ่ยพานิช)เยี่ยมศูนย์สอบO-NET ระดับ ม.3  
เพิ่มเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:42:38 น.
ปรับปรุง : 09 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:42:38 น.
ผู้ชม : 47
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ (นายธวัชชัย อุ่ยพานิช)เยี่ยมศูนย์สอบO-NET ป.6 และ ม.3 
เพิ่มเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:18:30 น.
ปรับปรุง : 08 กุมภาพันธ์ 2557 - 17:02:14 น.
ผู้ชม : 46
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : (เพิ่มเติม)ศึกษาดูงาน ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.57 (ชุดที่ 3) 
เพิ่มเมื่อ : 28 มกราคม 2557 - 21:43:52 น.
ปรับปรุง : 29 มกราคม 2557 - 00:50:50 น.
ผู้ชม : 1413
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]